1. เลือกสินค้าที่คุณต้องการโดยการคลิ๊กที่ปุ่ม จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสินค้าดังนี้


2. หลังจากกดปุ่ม Check Out>> จะปรากฏหน้าต่างให้ทำการสมัครสมาชิกกับทางเว็บ สำหรับลูกค้าเก่าสามารถใส่รหัสผ่านได้ทันที


3. เมื่อทำการสมัครสมาชิกและทำการ Login โดยกดปุ่ม Submit แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างสถานที่จัดส่งสินค้าขึ้นมาซึ่งคุณสามารถเข้าไปแก้ไขได้


4. เมื่อที่อยู่ถูกต้องให้กดปุ่ม Next> จะขึ้นหน้าต่างให้คุณเลือกวิธีชำระเงินและรับสินค้า ในกรณีบัตรเครดิต ให้คุณเลือกว่าจะให้ทางบริิษัทจัดส่งสินค้าแบบใด


5. เมื่อเลือกวิธีการชำระเงินและจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้ง
และเมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อกับทางเว็บ Confirm & Finish
* ค่าบริการในการใช้บัตรเครดิตในการสั่งซื้อสินค้า 4% ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด *


6. เมื่อยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อและจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระผ่านบัตร
กดปุ่ม เข้่าสู่ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Next>


7. เข้าสู่หน้าจอยืนยันการชำระเงินของ Netdesign Pay กดปุ่ม Confirm Payment


8. เข้าสู่เว็บไซท์ของ ธนาคารกสิกรไทย ให้ทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตให้ครบถ้วน
จากนั้น กดปุ่ม PAY NOW เพื่อทำการชำระเงิน
! ทางเว็บไซท์ และทาง Netdesign จะไม่สามารถทราบข้อมูลบัตรของลูกค้าได้เลย การทำธุรกรรมจะเป็นไประหว่าง คุณกับ ธนาคารกสิกรไทย เท่าั้นั้น !


9. เมื่อทาง
ธนาคารกสิกรไทย ทำการตรวจสอบวงเงินในบัตรเครดิตแล้วหากผ่านการอนุมัติ ทาง ธนาคารกสิกรไทย จะแสดงข้อมูลกาชำระเงิน
ตามหน้าต่างด้านล่างน
ี้ กดปุ่ม Go Back To Merchant Website


10. ขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะแสดงข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งส่ง Email หลักฐานการชำระเงินให้กับทางลูกค้า
จากนั้น ทางลูกค้า รอรับสินค้าส่งถึงมือท่านด้วยวิธี พัสดุ EMS หรือ หน่วยรถจัดส่ง ซึ่งทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง
ความปลอดภัยในการสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตในระบบออนไลน์
* ข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมด ต้องกระทำระหว่าง เว็บไซท์ของสถาบันการเงินกับลูกค้า เท่านั้น
* การตรวจสอบวงเงินในบัตร เว็บไซท์ของสถาบันการเงิน จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบเท่านั้น
ว่าจะทำการอนุมัติคำสั่งซื้อหรือไม่
* รายการสินค้าที่ลูกค้าชำระเงินและตัดบัตรไปแล้ว หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้
ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการทำรายการนั้นๆ กับทาง สถาบันการเงินของบัตรนั้นๆ ไดทันที
* ทุกๆครั้งที่มีการจัดส่งสินค้า ทางเว็บจะต้องเก็บหลักฐานการจัดส่งสินค้าเอาไว้ เพื่อยืนยันการจัดส่งสินค้า
จนกว่ารายการสั่งซื้อนั้นๆจะเรียบร้อยสมบูณ์


 
Copyright © 2006 Thaifitway.com Inc.
All rights reserved.
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไซเบอร์มาเก็ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไซเบอร์มาเก็ต 688/202 ม.รื่นฤดี5 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
TEL . 02-1302084 HOTLINE :: 089-8684874 , FAX 02-1302084 # 3
email : siamcybermarket@hotmail.com URL: www.siamcyberair.com